09 January 2015

Minimumloon Turkije 2015 (1e periode)

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2015, 1e periode (1 jan 2015 t/m 30 juni 2015) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken.
Turkije kent een werkweek van 45 uur. Meestal is dit maandag t/m vrijdag en zaterdag een halve werkdag. Maar uiteraard kan de werkgever dit anders indelen indien er met ploegendiensten wordt gewerkt.

Het brutoloon kan bestaan uit:
  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om eventuele problemen te  vermijden adviseren wij u om lonen op de cent nauwkeurig uit te betalen. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).


Bron: www.advocaatturkije.nl, zie tabellen voor inhoudingen.

No comments:

Post a Comment