14 December 2015

Verplicht elektronische berichtenverkeer met de Turkse Belastingdienst

Nieuw tijdperk breekt ook aan in het Turkse Belastingsysteem;
Vanaf 01.01.2016 is het verplicht elektronische berichtenverkeer (e-tebligat) met de Turkse Belastingdienst te voeren.

“Vaarwel Blauwe Envelop”; zo wordt de campagne genoemd die in Nederland is doorgevoerd inzake de inwerkingtreding van de Wet elektronisch berichtenverkeer.

Vergelijkbaar zal in Turkije per 1 januari 2016 de wetswijziging met betrekking tot de elektronische berichtgeving met de Belastingdienst van kracht zijn.

Voor 1 januari 2016 dient u zich bij de Belastingdienst aan te melden. De officiële berichtgevingen van de Turkse Belastingdienst zullen vanaf 1 januari 2016, enkel per Elektronische Berichtgeving worden gedaan. Er zal geen gebruik meer worden gedaan van de reguliere postdienst.

Deze wetwijziging brengt de volgende veranderingen met zich mee;
 • berichtgevingen aan belastingplichten afkomstig van de Belastingdienst zullen niet langer meer via de ‘duurzame en natuuronvriendelijke’ post, maar via de ‘zuinige en natuurvriendelijke’ elektronische weg worden verstuurd. 
 • de verplichting betreft slechts de volgende belastingplichtigen: 
 • Ondernemingen/rechtspersonen (vennootschap belastingplichtigen), 
 • Eenmanszaken met winstoogmerk en inkomstenbelastingplichtig zijn.
 • De berichtgevingen zullen per telefoon en/of per  e-mail worden gedaan. Na ontvangst van een berichtgeving heeft u een bezwaartermijn van 5 dagen. 
 • U kunt geen bezwaar maken op het feit dat u geen bericht ontvangen heeft.
Registratie voor de Elektronische Berichtgeving dient persoonlijk te worden gedaan bij de Turkse Belastingdienst. Tijdens registratie die u uw bedrijfspapieren te kunnen overhandigen, samen met het registratieformulier, deze kunt u vinden op de website van de Turkse Belastingdienst (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp). 

Let op! 
Voor 1 januari 2016 dient u zich te registreren. 
Het verzuimen hiervan brengt vrij hoge administratieve boetes met zich mee.


01 July 2015

Een bankrekening openen in Turkije (2)

De economische instabiliteit van de laatste jaren in West Europa maakt de Turkse bank zakelijk aantrekkelijk voor de buitenlandse investeerder. Hierbij kunt u denken aan de flexibiliteit in de spaar mogelijkheden en de hoge rente percentages die Turkse banken aanbieden. Toch is het openen van een bankrekening niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook bij de banken blijkt de Turkse bureaucratie niet te versmaden. Het feit dat de meeste bankmedewerkers nog steeds geen of niet voldoende de Engelse taal machtig zijn speelt een grote rol in deze.

Hoe opent u een bankrekening in Turkije

Voor het openen van een bankrekening heb je eerst een Turkse belastingnummer nodig.
Dit kun je aan de hand van je paspoort gegevens bij de plaatselijke belastingdienst opvragen.
Hierna kunt u bij de bank de nodige formulieren invullen en ondertekenen.  

Na het openen van een bankrekening krijgt u een eigen accountmanager toegewezen. Uw accountmanager verdient provisie over uw spaargelden en zal u daarom al alle tijd, zorg en medewerking verlenen. Ook bij latere vragen, problemen en te regelen zaken zal deze persoon voor u klaarstaan.

Exacct

De firma Exacct staat u bij al uw zakelijke belangen in Turkije. Ook bij het openen van een bankrekening staan wij paraat met onze deskundigheid. We verlenen deze diensten zowel voor de particulier als voor bedrijfsleven die zaken doen in en met Turkije.

Vooral bedrijven die zaken doen met Turkije, kunnen op deze wijze de betalingen snel en makkelijk overzien.

U hoeft dus niet meer zelf naar Turkije te reizen. Firma Exacct kan u alle bureaucratie, loop- en regelwerk alsook onderhandelingen betreffende de mogelijkheden en percentages uit handen nemen.
Na het openen van een bankrekening, en het hieraan gekoppelde internet bankieren, heeft u de mogelijkheid om uw rekeningen (ook) via internet eenvoudig te beheren, waar u dat wilt en wanneer u dat wilt.

Soorten bankrekeningen

Ook in Turkije zijn er verschillende soorten bankrekeningen. In de meeste gevallen zal er een internet-betaal- en een internet-spaarrekening voor uw Turkse Lira worden geopend. Dit is uiteraard ook mogelijk voor algemeen gebruikte valuta’s zoals de Euro’s en de Amerikaanse dollar. Bij het afsluiten van bijv. een Euro spaarrekening is het rente percentage niet erg hoog, maar na goed onderhandelen met uw accountmanager kan er veel geregeld worden.

De Spaarrekening

Naast het afsluiten van een lopende rekening is er ook de mogelijkheid om een spaarrekening te openen. Uw spaarrekening bestaat vaak uit een deposito, welke bij de meeste banken stilzwijgend wordt verlengd. Uw geld staat dus steeds voor een bepaalde tijd vast. Vaak is er weinig of geen verschil tussen een maandelijks deposito of een jaarlijks deposito. Als u kiest voor een maandelijks deposito, dan zijn de meest gehanteerde termijnen tussen de 28-35 dagen. U kunt ervoor kiezen de rente automatisch bij uw volgende deposito bij te schrijven of u kunt deze laten storten op uw lopende rekening.

Rente

De Turkse Lira heeft op dit moment (2015) een goede rente, zo rond de 10,75%. Hout u er wel rekening mee dat het percentage per bank kan verschillen en mede afhankelijk is van de som die u vast wilt leggen. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Een rekenvoorbeeld

U opent een spaarrekening met een jaarlijkse rente van 10% en deze ontvangt u per dag. zodoende is uw geld vrij beschikbaar is en kunt u elk moment opnemen. 

Laten we een bedrag van 150.000 TL storten (dat is ongeveer 50.000 Euro.
Met een jaarlijkse rente van 10% is dat 15.000 TL (of te wel 5000 Euro).
U heeft een rendement van 10% behaalt.

Een ander groot voordeel is dat u uiteraard geen jaar lang hoeft te wachten.
U ontvangt de rente per dag;
In het zelfde voorbeeld heeft u bij opname na 85 dagen het volgende rendement:

We storten 150.000 TL
we nemen op na 85 dagen, wat geen ons een rente oplevert van:


 • 85/365*10%*150.000 TL, dat is 3493 TL (1164 Euro).
 • U kunt vrij een bedrag van 153.493 TL opnemen.10 June 2015

Periode na de aangifte

Als u een ondernemer bent in Turkije, moet u verschillende soorten belastingen betalen en aangiftes indienen. Om deze aangiftes in te laten dienen moet u al uw bescheiden aanleveren bij uw boekhouder of accountant.

Nadat u al uw bescheiden bij uw boekhouder of accountant heeft aangeleverd en  uw aangifte heeft ingevuld en opgestuurd, krijgt U een definitieve aanslag. Het tijdstip waarop u moet betalen verschilt per belastingsoort. De meeste voorkomende belasting soorten waar u als ondernemer mee te maken zult krijgen zijn hieronder weergegeven:


Belastingen
Aangifteperiode
Betaaldata
Jaarlijkse inkomstenbelasting
( Yıllık gelir vergisi)
1 t/m 25 maart
1e termijn eind maart en 2e termijn eind juli
Loonbelasting
(Gelir vergisi s. (muhtasar))
Kwartaal: tot en met de 23ste van de maanden januari, april, juli en oktober
Maand: Tot en met de 23ste van elke maand
Kwartaal: Tot en met de 26ste van elke genoemde maand
Maand: Tot en met de 26ste van elke maand

Vennootschapsbelasting
(Kurumlar vergisi)
Binnen 15 dagen nadat er winst is gemaakt
Binnen de aangifteperiode
Dividendbelasting/ bronbelasting
(Kurumlar vergisi stopajı)
Tot en met de 23ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Belasting op huurinkomsten (Gelir vergisi (gmsi)
1 t/m 25 februari
1e termijn eind februari en 2e termijn eind juni
Btw
(Gerçek usulde katma değer vergisi)
Tot en met de 24ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Voorlopige 
inkomstenbelasting
(Gelir geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november
Voorlopige vennootschapsbelasting
(Kurum geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de   van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november


Na het indienen van uw aangifte, ontvangt u een definitieve aanslag (tahakkuk fişi).Op de tahakkuk fişi staat vermeld wat voor soort belasting u moet betalen, hoe hoog het bedrag is en wat de uiterste betaaldatum is. U kunt het bedrag op twee manieren betalen. De eerste is online via internet bankieren en de tweede manier is om contant te betalen bij de Belastingdienst (vergi dairesi). Ook is het van belang dat u de aanslag op tijd betaald, anders dient u er rente over te betalen. De zogenoemde rente voor het te laat betalen van uw verschuldigde belasting bedraagt 1.40% per maand.

19 May 2015

Tijdig aanleveren van uw belastingaangifte

Als u een ondernemer bent, dan houdt dat in dat u de boekhouding van uw onderneming moet bijhouden. U kunt uw boekhouding het beste uitbesteden aan een boekhouder of een accountant. Als u een kleine onderneming bezit, dan heeft u genoeg aan een boekhouder. Bezit u een wat grotere onderneming dan is het handiger om gebruik te maken van de diensten van een accountant.

Als u van plan bent om uw boekhouding uit te besteden, dan zijn er bepaalde data en deadlines waar u rekening mee moet houden, zodat uw boekhouder of accountant alles netjes op tijd kan afronden en opsturen.


Ook in Turkije dient u rekening te houden met een tijdige belasting aangifte. Of u nu per maand, per kwartaal of per jaar een aangifte doet, zorg ervoor dat u altijd op tijd bent.

Een van de belangrijkste belasting aangiften in Turkije is de btw aangifte (kdv, katma değer vergisi) aangifte. De Turkse btw aangifte wordt maandelijks aangerekend op de prijs van de door u verrichte leveringen van goederen en diensten. Het reguliere btw tarief is 18%. Naast de reguliere btw tarief is er ook sprake van lage btw tarieven van 8% en 1%.

Als ondernemer dient u voor de 26ste van elke maand u btw aangifte te doen. Voor een tijdige correcte aangifte is het verstandig om zowel uw inkoopfacturen als de facturen die u aan uw klant heeft uitgeschreven tijdig aan te leveren bij u Turkse boekhouder of accountant. Zorg ervoor dat u al uw facturen, jaaropgaven, jaaroverzichten, bankafschriften, kopieën van leningovereenkomsten, schuldovereenkomsten (senet), gebruikte cheques, verzekeringspolissen, contracten, bonnetjes voor contant betaalde kosten en een kopie van uw bankafschriften van de afgelopen maand tijdig bij uw Turkse accountant aanlevert

Kortom, u bent er als ondernemer voor aansprakelijk dat de aangifte correct en op tijd wordt gedaan. Dit is uiteraard mogelijk als u ervoor zorgt dat u alles netjes bijhoud en tijdig en volledig uw accountant voorziet van de juiste informatie en gegevens.

16 March 2015

Jaarverslag in Turkije

Een jaarverslag (yıllık faaliyet raporu) is een overzicht van wat er in het betreffende jaar is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording. Een bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te stellen en dit te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar hoe zit dat in Turkije?

U bent in Turkije verplicht om een jaarverslag op te stellen als u aandeelhouder bent in een van de onderstaande vennootschappen:

 • Naamloze vennootschap (anonim şirket)
 • Limited (limited şirket)
 • Commanditaire vennootschap (sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)Artikel 514 van de nieuwe Turkse handelswet geeft aan dat de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap het jaarverslag moet opstellen volgens de aangegeven standaarden van het laatst uitgekomen reglement.
Tevens geeft de Turkse Handelswet aan dat deze regel ook voor de Turkse Limited en de Commanditaire Vennootschap toegepast dient te worden.

In de Turkse Handelswet staat dat het jaarverslag uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar (dus per balansdatum) opgesteld en aan de algemene vergadering van aandeelhouders dient te worden gepresenteerd. Deze periode is door een wijziging van het desbetreffende artikel in augustus 2012, verkort naar 2 maanden.

Verschillende organisaties en branches hebben te maken met diverse wet- en regelgeving voor externe verslagen. U kunt uiteraard gebruik maken van de International Financial Reporting Standards (IFRS) standaarden of gewoon de huidige Turkse richtlijnen handhaven. Neem gerust contact met ons op, indien u vragen heeft.

09 January 2015

Minimumloon Turkije 2015 (1e periode)

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2015, 1e periode (1 jan 2015 t/m 30 juni 2015) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken.
Turkije kent een werkweek van 45 uur. Meestal is dit maandag t/m vrijdag en zaterdag een halve werkdag. Maar uiteraard kan de werkgever dit anders indelen indien er met ploegendiensten wordt gewerkt.

Het brutoloon kan bestaan uit:
 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om eventuele problemen te  vermijden adviseren wij u om lonen op de cent nauwkeurig uit te betalen. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).


Bron: www.advocaatturkije.nl, zie tabellen voor inhoudingen.