24 February 2014

Bedrijfsovername in Turkije

Een nieuw onderneming oprichten of een bestaande onderneming overnemen?

Overnemen of oprichten?
Voordat een buitenlandse investeerder in Turkije een onderneming start moet ze vooraf nagaan of ze genoeg liquiditeit heeft om het financieel aan te kunnen. Ook zal ze zich af moeten vragen of ze een ondernemersrol wil vervullen in een onbekend land. Daarbij kan gedacht worden aan het netwerken, het ondernemen, het risico lopen, etc. Verder om niet te vergeten de kennis van de markt en het taalbarrière.
Een ondernemer die in Turkije investeert denkt meestal rechtstreeks aan het openen van een nieuwe onderneming. Soms is die denkwijze niet altijd terecht. Een buitenlandse investeerder kan natuurlijk ook een bestaande Turkse onderneming overnemen. De Turkse overheid heeft in dat opzicht geen grenzen vastgesteld.
Zo kan een buitenlandse investeerder met of zonder een Turkse nationaliteit een onderneming overnemen, een nieuwe onderneming oprichten of een aandeelhouder van een onderneming worden, wanneer hij/zij bevoegd is om een onderneming te starten en een werkvergunning heeft.

Bedrijven overnemen
Bij het opzoek gaan naar een bestaande over te nemen onderneming is het van belang om vooraf een aantal onderwerpen grondig uit te werken. Een van die onderwerpen is de branche. Kiest u een branche uit die u niet vreemd is. Dan zult u namelijk als kapitein van het schip door de mazen van de doolhof de juiste koers moeten aangeven. Ook zult u de branche van dichtbij moeten observeren om uw afzetmarkt en marktaandeel te kunnen bepalen en om uw concurrenten voor te blijven anders wel met uw co-ondernemers mee te kunnen praten.


Ook is de locatie van de over te nemen onderneming heel belangrijk. Zo zult u na moeten gaan of in de buurt veel concurrenten zijn, de onderneming genoeg naamsbekendheid heeft, de afstand tussen de woning en het werk niet te groot wordt, genoeg bekwame personeel in de buurt woont en een goede infrastructuur eromheen ligt. Het beste is om met uw eigen ogen het te zien en vast te stellen.
Om niet te vergeten uw financiële situatie en onderhandelingspositie. U zult van te voren moeten oriënteren wat u kunt veroorloven en wat u wilt geven voor een bestaande onderneming. Ook zult u de te lopen risico en zekerheden voor uzelf helder moeten hebben.
Naast dit alles moet u natuurlijk ook voor uzelf helder hebben de hoeveelheid stemrecht die u wilt in een onderneming. Dat laatste moet u dan weer in samenhang brengen met het te investeren bedrag. Let erop dat bij overname van een Turkse Limited minimaal 75% van de aandelenbezitters ermee in moeten stemmen. Bij minder kunt de aandelen van de onderneming wettelijk niet overnemen.
Dus om tot een juiste beslissing te komen moet u vooraf een goed onderzoek en analyse maken van alle voor- en nadelen van een mogelijke overname van een onderneming. Daarbij kunt u zich het beste laten ondersteunen en adviseren door een adviseur die bekend is met die markt.

Een aantal voordelen met betrekking tot het overnemen van een bestaande onderneming zijn:


·         Een bestaande interne organisatie, die zich al bewezen heeft op haar functionaliteit;
·         Een bestaande klantenportefeuille;
·         Een naamsbekendheid van de onderneming;
·         Een marktaandeel;
·         De aanwezigheid van de cijfers.

Daartegenover zijn de nadelen:

 • Spontane fluctuaties in de waarde van de onderneming bij wisseling van ´personeel´;
 • Waardebepaling van de onderneming;
 • Financiering;
 • Mogelijke claims en schulden uit het verleden.

Hieronder enkele Tips en Adviezen  waar u aan moet denken bij oprichting/ overname van een Turkse ‘Limited Şirket’ :

 • Een getekend verzoekschrift tot oprichting c.q. overname
 • Bekijk de huidige statuten, met eventueel statutenwijzigingen.
 • Laat een oprichtingsakte / akte aandelenoverdracht opmaken en legaliseren door een beëdigd notaris;
 • Laat de namen van de aandeelhouders en de directeur(en) vastleggen door de notaris;
 • Zorg dat u in het bezit bent van een vertaling van uw paspoort, het uittreksel uit het bevolkingsregister en / of uittreksel van de kamer van koophandel (allen vooraf laten legaliseren door een notaris en voorzien van een apostille stempel);
 • Zorg dat u een parafen- en een bevoegdheidslijst heeft opgemaakt;
 • Zorg ervoor dat alles in het aandeelhoudersregister en handelsregister wordt gepubliceerd;
 • Zorg dat u een kopie krijgt van de publicaties.
 • Zorg ervoor dat u een bankrekening opent, en dat u zoveel mogelijk giraal vastlegt.