27 June 2014

Minimumloon Turkije 2014 (2e periode)

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 juli 2014 t/m 31 december 2014) bekend gemaakt.

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.
Lees verder op: www.advocaatturkije.nl

17 June 2014

Auto van de zaak in Turkije

Zoals in Nederland maakt ook Turkije onderscheidt in soorten bedrijfsauto’s. Zo zijn er zakelijke personenauto’s (voorbeeld audi A4) en auto’s met een grijs kenteken (voorbeeld fiat doblo). Beide categorie auto’s kunnen als zakelijke auto’s worden geactiveerd. Het maakt niet uit of het een 2e hands auto is, zolang het maar op de bedrijfsnaam wordt ingekocht. De btw kan alleen teruggevraagd worden bij auto’s met een grijs kenteken. Doordat de 18% btw bij personenauto’s niet teruggevraagd kan worden, mag bij de verkoop van die personenauto’s dan ook slechts 1% btw worden doorberekend en afgedragen. Die regel geldt niet voor verhuur- en leasebedrijven en autorijscholen. Omdat de btw niet teruggevraagd kan worden, mag de btw worden geactiveerd anders wel als kosten worden verwerkt. Dit laatste geldt ook voor ÖTV (Özel Tüketim Vergisi; Comsumptie Belasting).


Zowel bij personenauto’s als bij auto’s met een grijs kenteken bedraagt het jaarlijkse afschrijvingspercentage 20%. Ook kunnen bij beide auto’s als zakelijke kosten worden opgevoerd, kosten zoals brandstof-, verzekerings-, onderhoudskosten en motorrijtuigenbelasting. Wel zult u altijd de redelijkheid en de billijkheid van die kosten in de gaten moeten houden, want dat doet de Turkse belastingdienst ook. Doordat er sprake is van zakelijke auto’s, kunt u de btw over die kosten in ieder geval terugvragen.

Wat wel een belangrijk nadeel is, is dat zodra de onderneming failliet is, u ook uw zakelijke auto in moet leveren. Ook als u kleine schulden aan derden hebt, kan het voorkomen dat de deurwaarders op uw zakelijke auto een beslag gaan leggen. Om dat te voorkomen huren veel Turkse ondernemingen hun zakelijke auto´s bij leasemaatschappijen. Een ander voordeel is dat de maandelijkse btw bij die personenauto´s over de leasetermijnen wel teruggevraagd kunnen worden. Ook is geen groot kapitaal nodig om een zakelijke auto te kunnen rijden. In Turkije denkt men meestal aan operationele lease. Maar ook Turkije kent financial lease. Het belangrijkste verschil is dat indien gewenst de onderneming na verloop van tijd de auto tegen een slottermijn over kan nemen. Als u niet wilt leasen, kunt u er ook voor kiezen om het te kopen door een lening aan te gaan. Daarbij zijn alle rentekosten aftrekbaar indien het een zakelijke lening is.

14 May 2014

E-Fatura en E-Defter (Electronische Boekhouding via portaal van Turkse Overheid)

Turkije kent naast het papieren factuur ook het elektronisch factuur. Sommige bedrijfstakken worden zelfs door de Turkse belastingdienst verplicht gesteld om deel te nemen aan het elektronisch proces. Zij mogen geen papieren facturen meer verzenden. Indien het toch gebeurt, beschouwt de Turkse belastingdienst het als zijnde niet hebben voldaan aan de verplichtingen, met als gevolg sancties.

‘E-fatura’ betekent niets anders dan e-factuur. Bijna alle verplichte eisen die voor een papieren factuur gelden, gelden ook bij e-fatura.
Facturaties worden op deze wijze elektronisch via een veilig portaal (‘GIB portal’) verzonden. Papier en verzending per post is dan niet meer noodzakelijk.


Een aantal noemenswaardige voordelen voor het deelnemen aan e-fatura zijn:

 • verlaging van de kosten (bijvoorbeeld geen tot minder drukwerk);
 • geen verdwaalde anders wel kwijtgeraakte facturen;
 • minder boekhouding en papier rompslomp.

Daartegenover kan de situatie zich voordoen dat uit kostenoverwegingen en/of er de aard van de onderneming te beknopt niet zinvol is dat er aan e-fatura wordt deelgenomen.

Indien u niet verplicht bent om deel te nemen aan e-fatura, wordt er toch de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan e-fatura. U kunt in dit geval na aanmelding op het e-fatura portaal, uw facturatie per email versturen aan deelnemende organisaties en een papieren factuur uitprinten en opsturen in geval uw cliënt geen deelnemer van e-fatura portaal.

Het is uiteraard heel fijn als u uw administratie op orde heeft. Wat verder ook prettig is, is dat u via het portaal een bezwaar kunt maken op een inkoopfactuur. Indien u geen bezwaar maakt wordt automatisch ervan uitgegaan dat u akkoord gaat met het inkoopfactuur.

Meer over e-fatura kunt u vinden op de site www.efatura.gov.tr 

Naast e-fatura kent Turkije ook het woord ‘e-defter’, dat betekent niets anders dan elektronische administratie. Indien organisaties meedoen met e-fatura, dan ontkomen ze er niet aan om mee te doen met e-defter. Om het simpel te houden, al uw elektronische inkoop- en verkoopfacturen worden geadministreerd in e-defter. Voordeel is dat uw boekhouding al zonder tussenkomst van een boekhouder plaats heeft gevonden.

21 April 2014

Salarisadministratie

Uitbesteden van uw salarisadministratie

Wilt u zich bezighouden met uw kernactiviteiten en u geen zorgen hoeven maken over de loonadministratie? Dan kunt u dit ook in Turkije uitbesteden.  U bespaart er tijd en geld mee.

Wat zijn de voordelen bij uitbesteding van uw loonadministratie: • Grip op de kosten van uitvoering dankzij de vaste prijsstelling. 
 • Bespaar op tijd van specialistische vakkennis.  
 • U hoeft niet de (continu veranderende) wet- en regelgeving te volgen
 • U kunt uw medewerkers eenvoudig aanmelden, hun gegevens wijzigen en gewerkte uren doorgeven.

Het fenomeen loonadministratie heeft geen bekendheid in Turkije. Met roots uit Nederland, heeft de firma Exacct i.s.m. Abc Consultancy, een zeer uitgebreid pakket van diensten waaronder ook loonadministratie, personeel administratie  en overige belastingtechnische en juridische diensten. U kunt via de website van Exacct vrijblijvend contact opnemen: www.exacct.nl

24 February 2014

Bedrijfsovername in Turkije

Een nieuw onderneming oprichten of een bestaande onderneming overnemen?

Overnemen of oprichten?
Voordat een buitenlandse investeerder in Turkije een onderneming start moet ze vooraf nagaan of ze genoeg liquiditeit heeft om het financieel aan te kunnen. Ook zal ze zich af moeten vragen of ze een ondernemersrol wil vervullen in een onbekend land. Daarbij kan gedacht worden aan het netwerken, het ondernemen, het risico lopen, etc. Verder om niet te vergeten de kennis van de markt en het taalbarrière.
Een ondernemer die in Turkije investeert denkt meestal rechtstreeks aan het openen van een nieuwe onderneming. Soms is die denkwijze niet altijd terecht. Een buitenlandse investeerder kan natuurlijk ook een bestaande Turkse onderneming overnemen. De Turkse overheid heeft in dat opzicht geen grenzen vastgesteld.
Zo kan een buitenlandse investeerder met of zonder een Turkse nationaliteit een onderneming overnemen, een nieuwe onderneming oprichten of een aandeelhouder van een onderneming worden, wanneer hij/zij bevoegd is om een onderneming te starten en een werkvergunning heeft.

Bedrijven overnemen
Bij het opzoek gaan naar een bestaande over te nemen onderneming is het van belang om vooraf een aantal onderwerpen grondig uit te werken. Een van die onderwerpen is de branche. Kiest u een branche uit die u niet vreemd is. Dan zult u namelijk als kapitein van het schip door de mazen van de doolhof de juiste koers moeten aangeven. Ook zult u de branche van dichtbij moeten observeren om uw afzetmarkt en marktaandeel te kunnen bepalen en om uw concurrenten voor te blijven anders wel met uw co-ondernemers mee te kunnen praten.


Ook is de locatie van de over te nemen onderneming heel belangrijk. Zo zult u na moeten gaan of in de buurt veel concurrenten zijn, de onderneming genoeg naamsbekendheid heeft, de afstand tussen de woning en het werk niet te groot wordt, genoeg bekwame personeel in de buurt woont en een goede infrastructuur eromheen ligt. Het beste is om met uw eigen ogen het te zien en vast te stellen.
Om niet te vergeten uw financiële situatie en onderhandelingspositie. U zult van te voren moeten oriënteren wat u kunt veroorloven en wat u wilt geven voor een bestaande onderneming. Ook zult u de te lopen risico en zekerheden voor uzelf helder moeten hebben.
Naast dit alles moet u natuurlijk ook voor uzelf helder hebben de hoeveelheid stemrecht die u wilt in een onderneming. Dat laatste moet u dan weer in samenhang brengen met het te investeren bedrag. Let erop dat bij overname van een Turkse Limited minimaal 75% van de aandelenbezitters ermee in moeten stemmen. Bij minder kunt de aandelen van de onderneming wettelijk niet overnemen.
Dus om tot een juiste beslissing te komen moet u vooraf een goed onderzoek en analyse maken van alle voor- en nadelen van een mogelijke overname van een onderneming. Daarbij kunt u zich het beste laten ondersteunen en adviseren door een adviseur die bekend is met die markt.

Een aantal voordelen met betrekking tot het overnemen van een bestaande onderneming zijn:


·         Een bestaande interne organisatie, die zich al bewezen heeft op haar functionaliteit;
·         Een bestaande klantenportefeuille;
·         Een naamsbekendheid van de onderneming;
·         Een marktaandeel;
·         De aanwezigheid van de cijfers.

Daartegenover zijn de nadelen:

 • Spontane fluctuaties in de waarde van de onderneming bij wisseling van ´personeel´;
 • Waardebepaling van de onderneming;
 • Financiering;
 • Mogelijke claims en schulden uit het verleden.

Hieronder enkele Tips en Adviezen  waar u aan moet denken bij oprichting/ overname van een Turkse ‘Limited Şirket’ :

 • Een getekend verzoekschrift tot oprichting c.q. overname
 • Bekijk de huidige statuten, met eventueel statutenwijzigingen.
 • Laat een oprichtingsakte / akte aandelenoverdracht opmaken en legaliseren door een beëdigd notaris;
 • Laat de namen van de aandeelhouders en de directeur(en) vastleggen door de notaris;
 • Zorg dat u in het bezit bent van een vertaling van uw paspoort, het uittreksel uit het bevolkingsregister en / of uittreksel van de kamer van koophandel (allen vooraf laten legaliseren door een notaris en voorzien van een apostille stempel);
 • Zorg dat u een parafen- en een bevoegdheidslijst heeft opgemaakt;
 • Zorg ervoor dat alles in het aandeelhoudersregister en handelsregister wordt gepubliceerd;
 • Zorg dat u een kopie krijgt van de publicaties.
 • Zorg ervoor dat u een bankrekening opent, en dat u zoveel mogelijk giraal vastlegt.


06 January 2014

Minimumloon Turkije voor 2014 is bekend!

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 jan 2014 t/m 30 juni 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Bron: www.advocaatturkije.nl

Klik om meer hierover te lezen.