30 September 2013

BTW omzetbelasting in Turkije

Btw roept regelmatig vraagtekens op bij ondernemers. De basis is simpel: als u ondernemer bent, dan draagt u omzetbelasting (btw) af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. Hieronder een overzicht van btw-zaken waar u mee te maken krijgt.

Wat is KDV?
KDV is btw dat staat voor “Katma Değer Vergisi” (Belasting over de Toegevoegde Waarde)
Dit heet ook wel omzetbelasting.  Elke ondernemer moet over zijn producten en diensten KDV rekenen. In Turkije bedraagt de KDV 18%. Naast het standaard tarief van 18% heeft Turkije ook nog twee verlaagde  tarieven van 8% en 1%.


KDV in uw boekhouding
Uit uw administratie moet blijken hoeveel KDV u moet betalen. Uw boekhouding geeft u maandelijks een overzicht van uitgaande en ontvangen facturen met tevens de te betalen KDV.

KDV afdragen
De KDV die u ontvangt van uw klanten, draagt u af aan de Belastingdienst (Vergi Dairesi). De KDV die u zelf hebt betaald aan uw leveranciers, trekt u hiervan af. De KDV aangifte doet u in Turkije per maand. Uw boekhouder is verplicht  u op de hoogte te stellen van deze aangifte en van de te betalen KDV.

Verlaagde tarieven voor KDV

Goederen en diensten die onder het verlaagde tarief van 8 procent vallen
 • levensmiddelen
 • textielproducten
 • accommodatie faciliteiten (hotels, vakantiedorpen, en soortgelijke)
Goederen en diensten die onder het verlaagde tarief van 1 procent vallen: 
 • bepaalde landbouwproducten
Er is geen nultarief in de Turkse wet op de KDV. echter, voor sommigen zijn er vrijstellingen van KDV: 
 • export van goederen en diensten
 • internationaal transport
 • levering van machines en uitrusting  voor Turkse bedrijven met een investeringscertificaat
 • diensten die op havens en luchthavens voor schepen en vliegtuigen worden gegeven

21 September 2013

Minimumloon Turkije 2013 (2e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 2e periode (1 juli 2013 t/m 31 december 2013) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Bron: Lees verder voor een uitgebreide loontabel www.advocaatturkije.nl