16 December 2013

Sociale Verzekeringen en Pensioenpremies voor aandeelhouders en directeuren

Zoals in Nederland de termen ‘sociale verzekeringen en pensioenpremies ’ worden gebruikt, zo wordt er in Turkije de volgende twee termen gebruikt: zijnde 4A (voormalige naam: SSK) en 4B (Bağ-Kur). De naam van de organisatie die zich bezighoudt met de sociale verzekeringen en pensioenpremies in Turkije is SGK.

Het verschil tussen 4A en 4B is de positie die de betreffende gerechtigde in neemt. Gemakshalve is te zeggen dat de werknemers onder 4A en de werkgevers onder 4B vallen. Bij werkgevers kunt u denken aan diverse samenwerkingsverbanden en vennootschappen die volgens het Turkse recht zijn opgericht.

Limited Şirket
Alle aandeelhouders (ortaklar)  van een Turkse limited zijn verplicht zich te laten registreren bij SGK en de maandelijks Bağkur (4B) premies af te dragen.
De aandeelhouders die tevens directeur (müdür) zijn,  moeten onder de voorwaarden van 4B premies afdragen. Een directeur die geen aandeelhouder is valt onder personeel en dus onder 4A.

Anonim Şirket
Bij een Naamloze Vennootschap (Anonim şirket) verschilt dat per situatie. Bij de registratie van een Anonim şirket moet namelijk de zakelijke verhouding tussen de vennootschap en de aandeelhouders, de leden van het bestuur en de directeuren worden nader bekeken.
De aandeelhouders, die tevens in de raad van het bestuur zitten zijn verplicht om zich bij SGK te laten registreren en Bağ-Kur (4B) premies af te dragen. Een directeur (müdür), die verder niet in de raad van het bestuur zit (Yönetim Kurulu üyesi), moet haar premies onder 4A voorwaarden laten inhouden en laten afdragen.

Voor een aandeelhouder van een Anonim şirket, die geen lid van Raad van Bestuur is (Yönetim Kurulu üyesi) en/of geen directeur (müdür) is van die onderneming, daarvoor hoeft geen premie te worden ingehouden.


Buitenlandse Aandeelhouders (natuurlijke personen)
Ook bij aandeelhouders zonder de Turkse nationaliteit gelden dezelfde regels. Pas wanneer die gerechtigde kan aantonen dat ze in haar land van oorsprong een sociale voorziening en een pensioenvoorziening aan het vormen is, is deze vrijgesteld van de Bağ-Kur verplichting.
Turkije heeft hieromtrent met de volgende landen een overeenkomst afgesloten, die landen zijn Duitsland, Albanië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Tsjechië, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Zwitserland, Cyprus, Georgië en Canada.

Indien u van plan bent om in Turkije te verblijven en te werken is ons advies om u toch te laten verzekeren. Ook bij het uitzoeken of u wel Bağ-Kur anders wel SSK-gerechtigde bent, kunnen wij u met raad en daad ondersteunen.

Uitzonderingen
Indien een Bağ-Kur-gerechtigde, wegens aandeelhouderschap bij een Limited Şirket, ook in loondienst zou gaan (bij een derde instantie) dan is er de mogelijkheid om te kiezen tussen Bağ-Kur of  SSK.

Een ander geval is bijvoorbeeld als een aandeelhouder bij een Limited Şirket of een aandeelhouder die tevens in de raad van bestuur zit bij een Anonim Şirket haar SSK-registratie wil behouden en wil blijven gebruiken. Dan moet ze het aandeelhouderschap en het bestuurschap al voor 1 oktober 2008 aan het beoefenen zijn en tot heden geen breuk laten voordoen bij zowel het aandeelhouder- als bestuurschap. Zodra dat zich heeft voorgedaan, betekent het automatisch het einde voor de SSK-registratie en het begin van de Bağ-Kur-registratie.

Verder willen wij u meegeven dat in Turkije gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om de betaalde premies op een makkelijke manier te gaan overhevelen van Bağ-Kur naar SSK en andersom. Ook is het belangrijk om te weten dat de gerechtigde altijd de eindverantwoordelijke is over haar eigen premies en dat ze zelf tijdig na moet gaan of haar premies afgedragen zijn.

12 November 2013

Een bankrekening openen in Turkije

Steeds vaker komen klanten met het verzoek om een bankrekening te openen in Turkije, dit komt door de economische stabiliteit in Turkije en het aanbod van banken met aantrekkelijke voorwaarden en rente percentages.

Hoe opent u een bankrekening in Turkije


U kunt natuurlijk zelf naar Turkije reizen en daar Uw bankrekening openen. Echter zo eenvoudig is dat niet, mede dankzij de bureaucratie. Voordat u een bank filiaal binnenstapt, moet u eerst met Uw paspoort naar het belastingkantoor om een lokaal belastingnummer te verkrijgen. Vervolgens kunt u naar een bankfiliaal gaan en een bankrekening openen. Let er wel op dat de meeste bank medewerkers geen buitenlandse taal spreken.

Na het openen van een bankrekening krijgt u een eigen accountmanager toegewezen. Uw accountmanager zal veelal provisie verdienen over uw spaargelden, u kunt dus alle tijd, zorg en medewerking verwachten. Ook bij latere vragen, problemen en te regelen zaken zal deze persoon voor u klaarstaan.

Exacct


De firma Exacct regelt vele zaken in Turkije en die te maken hebben met Turkije. Ook het openen van een bankrekening kan Exacct  voor u regelen. Deze mogelijkheid is er voor zowel particulieren als voor bedrijven die zaken doen in en met Turkije.

Vooral bedrijven die zaken doen met Turkije, kunnen op deze wijze de betalingen snel en makkelijk overzien.

U hoeft dus niet meer zelf naar Turkije te reizen. Firma Exacct kan u alle bureaucratie, loop- en regelwerk alsook onderhandelingen betreffende voorwaarden en percentages uit handen nemen.
Na het openen van een bankrekening, en het hieraan gekoppelde internet bankieren, heeft u de mogelijkheid om uw rekeningen (ook) via internet eenvoudig te beheren, waar u dat wilt en wanneer u dat wilt.

De rekeningen


Ook in Turkije zijn er verschillende soorten bankrekeningen.
In de meeste gevallen zal er een internet-betaal- en een internet-spaarrekening voor uw Turkse Lira worden geopend. Dit is uiteraard ook voor de algemene gebruikte valuta’s Euro’s en Amerikaanse dollar mogelijk.
Bij het afsluiten van bijv. een Euro spaarrekening is het rente percentage niet erg hoog, maar na goed onderhandelen met uw accountmanager kan er veel geregeld worden.

De Spaarrekening


Naast het afsluiten van een lopende rekening is er ook de mogelijkheid om een spaarrekening te openen. Uw spaarrekening bestaat vaak uit een deposito, welke bij de meeste banken stilzwijgend wordt verlengd. Uw geld staat dus steeds voor een bepaalde tijd vast. Vaak is er weinig of geen verschil tussen een maandelijks deposito of een jaarlijks deposito.
Als u kiest voor een maandelijks deposito, dan zijn de meest gehanteerde termijnen tussen de 28-35 dagen. U kunt ervoor kiezen de rente automatisch bij uw volgende deposito bij te schrijven of u kunt deze laten storten op uw lopende rekening.

Rente

De Turkse Lira heeft op dit moment (2013) een goede rente, zo rond de 9%. Hou er wel rekening mee dat het percentage per bank kan verschillen en mede afhankelijk is van de som die u vast wilt leggen.

Een recente versie op dit artikel kunt u lezen op: Accountancy Turkije


22 October 2013

Turkije Desk in Nederland

Turkije, een snel groeiende economie!

De Turkse economie/markt maakt grote ontwikkelingen door, dankzij deze groei neemt de belangstelling toe van Nederlandse bedrijven. Steeds meer Nederlandse ondernemers gaan door deze groei de grens over om in Turkije te investeren.

De mogelijke kansen zijn zeer aantrekkelijk voor de ondernemer, maar het is wel van belang dat deze mogelijkheden met zo min mogelijk risico`s gepaard gaan, wij als Turkije desk willen u daarbij helpen. 
Deskundig Advies

ABC Consultancy en Exacct hebben samen een Turkije Desk opgericht.
De Turkije Desk heeft adviseurs met kennis van de Turkse markt, taal en (economische) cultuur.

ABC Consultancy heeft na een periode van bijna 15 jaar een uitgebreid netwerk van partners en samenwerkende advocaten kantoren zowel in Nederland als in Turkije opgebouwd.

Gezien het feit dat de interesse toeneemt in Turkije, zal Turkije Desk diverse diensten gaan aanbieden aan Nederlandse klanten welke actief opereren in Turkije of van plan zijn nieuwe investeringen te gaan doen in Turkije. 

De Turkije Desk is bemand met adviseurs die kennis hebben van de Turkse markt, economie en regelgeving. Onze adviseurs kennen de Turkse tradities en gewoontes, daarnaast spreken zij zowel de Nederlandse als de Turkse taal vloeiend. 

Er wordt een vrij uitgebreid advies en ondersteuning gegeven op meerdere gebieden, zoals accountancy, fiscale zaken en juridische vraagstukken. De adviseurs bestaande uit accountants en advocaten hebben een brede kennis op het gebied van Turkije-gerelateerde vraagstukken, de Turkse markt en het rechtssysteem. 


Het Aanbod

De partners van Turkije Desk bieden gezamenlijk een totaalpakket aan diensten aan, die bedrijven verder helpen en succes bieden op de Turkse markt. 

Turkije Desk geeft advies over strategiebepaling, het identificeren van marktkansen, het oprichten van een eigen vestiging, fusies & overnames, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en handelsrecht.

Diverse oplossingen bij knelpunten op het gebied van cultuur, juridische, fiscale, en financiële zaken.
Voor al uw zaken kunt u terecht bij Exacct!

Voor nadere informatie over de Turkije Desk kunt u contact opnemen met Exactt (www.exacct.nl)

30 September 2013

BTW omzetbelasting in Turkije

Btw roept regelmatig vraagtekens op bij ondernemers. De basis is simpel: als u ondernemer bent, dan draagt u omzetbelasting (btw) af over de meeste producten en diensten die u verkoopt. Hieronder een overzicht van btw-zaken waar u mee te maken krijgt.

Wat is KDV?
KDV is btw dat staat voor “Katma Değer Vergisi” (Belasting over de Toegevoegde Waarde)
Dit heet ook wel omzetbelasting.  Elke ondernemer moet over zijn producten en diensten KDV rekenen. In Turkije bedraagt de KDV 18%. Naast het standaard tarief van 18% heeft Turkije ook nog twee verlaagde  tarieven van 8% en 1%.


KDV in uw boekhouding
Uit uw administratie moet blijken hoeveel KDV u moet betalen. Uw boekhouding geeft u maandelijks een overzicht van uitgaande en ontvangen facturen met tevens de te betalen KDV.

KDV afdragen
De KDV die u ontvangt van uw klanten, draagt u af aan de Belastingdienst (Vergi Dairesi). De KDV die u zelf hebt betaald aan uw leveranciers, trekt u hiervan af. De KDV aangifte doet u in Turkije per maand. Uw boekhouder is verplicht  u op de hoogte te stellen van deze aangifte en van de te betalen KDV.

Verlaagde tarieven voor KDV

Goederen en diensten die onder het verlaagde tarief van 8 procent vallen
 • levensmiddelen
 • textielproducten
 • accommodatie faciliteiten (hotels, vakantiedorpen, en soortgelijke)
Goederen en diensten die onder het verlaagde tarief van 1 procent vallen: 
 • bepaalde landbouwproducten
Er is geen nultarief in de Turkse wet op de KDV. echter, voor sommigen zijn er vrijstellingen van KDV: 
 • export van goederen en diensten
 • internationaal transport
 • levering van machines en uitrusting  voor Turkse bedrijven met een investeringscertificaat
 • diensten die op havens en luchthavens voor schepen en vliegtuigen worden gegeven

21 September 2013

Minimumloon Turkije 2013 (2e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 2e periode (1 juli 2013 t/m 31 december 2013) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Bron: Lees verder voor een uitgebreide loontabel www.advocaatturkije.nl