08 July 2019

Belastingschijven 2019


Turkije kent 4 belastingschijven voor het belasten van je privé inkomen.
De aangifte dient u zelf op te geven bij het plaatselijke belastingkantoor. De belastingen zullen u niet vanzelf benaderen. 

Sinds enkele jaren kent Turkije het elektronische aangifte systeem, maar toch adviseren wij u om de aangifte voorlopig nog handmatig te doen. 
Indien u reeds een elektronische aangifte heeft ontvangen, controleert u deze op eventuele tekorten of op teveel opgegeven inkomsten. 

Indien u geen tijd heeft om uw aangifte zelf in te vullen, dan kunt u deze ook door een boekhouder laten doen.
De aangifte perioden zijn 5 keer per jaar. Namelijk per kwartaal, en als laatste de aanvullende aangifte zodat u e.e.a. eventueel nog kunt wijzigen. 
Mocht u advies dan wel hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.

De belastingschijven voor 2019 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2019


BelastingschijfInkomen in Turkse Lira (jaarbasis)Belasting
percentage
schijf 1TL  0 tot TL 18.00015 %
schijf 2TL 18.000 tot  TL 40.00020 %
schijf 3TL  40.000 tot TL 98.00027 %
schijf 4TL 98.000 of meer35 %

10 May 2018

Belastingschijven Turkije 2018


Turkije kent 4 belastingschijven voor het belasten van je privé inkomen.
De aangifte dient u zelf op te geven bij het plaatselijke belastingkantoor. De belastingen zullen u niet vanzelf benaderen. 

Sinds enkele jaren kent Turkije het elektronische aangifte systeem, maar toch adviseren wij u om de aangifte voorlopig nog handmatig te doen. Indien u reeds een elektronische aangifte heeft ontvangen, controleert u deze op eventuele tekorten of op teveel opgegeven inkomsten. 

Indien u geen tijd heeft om uw aangifte zelf in te vullen, dan kunt u deze ook door een boekhouder laten doen.
De aangifte perioden zijn 5 keer per jaar. Namelijk per kwartaal, en als laatste de aanvullende aangifte zodat u e.e.a. eventueel nog kunt wijzigen. 
Mocht u advies dan wel hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.

De belastingschijven voor 2018 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2018


BelastingschijfInkomen in Turkse Lira (jaarbasis)Belasting
percentage
schijf 1TL  0 tot TL 14.80015 %
schijf 2TL 14.800 tot  TL 34.00020 %
schijf 3TL  30.000 tot TL 80.00027 %
schijf 4TL 80.000 of meer35 %

01 February 2017

Belastingschijven in Turkije 2017

Turkije kent 4 belastingschijven voor het belasten van je privé inkomen.

De aangifte dient u zelf op te geven bij het plaatselijke belastingkantoor. De belastingen zullen u niet vanzelf benaderen. 

Sinds 2016 kent Turkije het elektronische aangifte systeem, maar toch adviseren wij u om de aangifte handmatig te doen. 

Indien u reeds een elektronische aangifte heeft ontvangen, controleert u dan deze zo goed mogelijk. Er kunnen namelijk nog steeds mogelijke teveel/tekort opgegeven inkomsten vermeld staan.
Indien u geen tijd heeft om uw aangifte zelf in te vullen, dan kunt u deze ook door een boekhouder laten doen.
De aangifte perioden zijn 5 keer per jaar. Namelijk per kwartaal, en als laatste de aanvullende aangifte zodat u e.e.a. eventueel nog kunt wijzigen. 
Mocht u advies dan wel hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte, aarzel dan niet om direct contact met ons team op te nemen.

De belastingschijven voor 2017 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2017


BelastingschijfInkomen in Turkse Lira (jaarbasis)Belasting
percentage
schijf 1TL  0 tot TL 13.00015 %
schijf 2TL 13.000 tot  TL 30.00020 %
schijf 3TL  30.000 tot TL 70.00027 %
schijf 4TL 70.000 of meer35 %

23 August 2016

Turkse Belastingschijven voor 2016

We hebben in Turkije 4 belastingschijven waarmee je privé inkomen wordt belast met inkomstenbelasting. De premie volksverzekering is een vast percentage en wordt niet beïnvloed door de belastingschijven. 

De netto inkomstenbelasting dient u zelf aan te geven bij het plaatselijke belastingkantoor of de aangifte kunt u doen via de website van de belastingdienst.
Sinds vorig jaar kent Turkije het elektronische aangifte systeem, maar voorlopig adviseren wij u om dit handmatig zelf te doen. Indien u er een elektronische aangifte heeft ontvangen let er dan op, dat U deze zeer zorgvuldig controleert op mogelijke teveel/tekort opgegeven inkomsten. 
Uiteraard kunt u uw aangifte ook door een erkende boekhouder laten invullen.
De aangifte perioden zijn 5 keer per jaar. Namelijk per kwartaal, en als laatste de aanvullende aangifte zodat u e.e.a. eventueel nog kunt wijzigen. 
Mocht u advies dan wel hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte, aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen.

De belastingschijven voor 2016 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2016


BelastingschijfInkomen in Turkse Lira (jaarbasis)Belasting
percentage
schijf 1TL  0 tot TL 12.60015 %
schijf 2TL  12.600 tot  TL  30.00020 %
schijf 3TL  30.000 tot TL  69.00027 %
schijf 4TL  69.000 of meer35 %

14 December 2015

Verplicht elektronische berichtenverkeer met de Turkse Belastingdienst

Nieuw tijdperk breekt ook aan in het Turkse Belastingsysteem;
Vanaf 01.01.2016 is het verplicht elektronische berichtenverkeer (e-tebligat) met de Turkse Belastingdienst te voeren.

“Vaarwel Blauwe Envelop”; zo wordt de campagne genoemd die in Nederland is doorgevoerd inzake de inwerkingtreding van de Wet elektronisch berichtenverkeer.

Vergelijkbaar zal in Turkije per 1 januari 2016 de wetswijziging met betrekking tot de elektronische berichtgeving met de Belastingdienst van kracht zijn.

Voor 1 januari 2016 dient u zich bij de Belastingdienst aan te melden. De officiële berichtgevingen van de Turkse Belastingdienst zullen vanaf 1 januari 2016, enkel per Elektronische Berichtgeving worden gedaan. Er zal geen gebruik meer worden gedaan van de reguliere postdienst.

Deze wetwijziging brengt de volgende veranderingen met zich mee;
  • berichtgevingen aan belastingplichten afkomstig van de Belastingdienst zullen niet langer meer via de ‘duurzame en natuuronvriendelijke’ post, maar via de ‘zuinige en natuurvriendelijke’ elektronische weg worden verstuurd. 
  • de verplichting betreft slechts de volgende belastingplichtigen: 
  • Ondernemingen/rechtspersonen (vennootschap belastingplichtigen), 
  • Eenmanszaken met winstoogmerk en inkomstenbelastingplichtig zijn.
  • De berichtgevingen zullen per telefoon en/of per  e-mail worden gedaan. Na ontvangst van een berichtgeving heeft u een bezwaartermijn van 5 dagen. 
  • U kunt geen bezwaar maken op het feit dat u geen bericht ontvangen heeft.
Registratie voor de Elektronische Berichtgeving dient persoonlijk te worden gedaan bij de Turkse Belastingdienst. Tijdens registratie die u uw bedrijfspapieren te kunnen overhandigen, samen met het registratieformulier, deze kunt u vinden op de website van de Turkse Belastingdienst (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp). 

Let op! 
Voor 1 januari 2016 dient u zich te registreren. 
Het verzuimen hiervan brengt vrij hoge administratieve boetes met zich mee.


01 July 2015

Een bankrekening openen in Turkije (2)

De economische instabiliteit van de laatste jaren in West Europa maakt de Turkse bank zakelijk aantrekkelijk voor de buitenlandse investeerder. Hierbij kunt u denken aan de flexibiliteit in de spaar mogelijkheden en de hoge rente percentages die Turkse banken aanbieden. Toch is het openen van een bankrekening niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook bij de banken blijkt de Turkse bureaucratie niet te versmaden. Het feit dat de meeste bankmedewerkers nog steeds geen of niet voldoende de Engelse taal machtig zijn speelt een grote rol in deze.

Hoe opent u een bankrekening in Turkije

Voor het openen van een bankrekening heb je eerst een Turkse belastingnummer nodig.
Dit kun je aan de hand van je paspoort gegevens bij de plaatselijke belastingdienst opvragen.
Hierna kunt u bij de bank de nodige formulieren invullen en ondertekenen.  

Na het openen van een bankrekening krijgt u een eigen accountmanager toegewezen. Uw accountmanager verdient provisie over uw spaargelden en zal u daarom al alle tijd, zorg en medewerking verlenen. Ook bij latere vragen, problemen en te regelen zaken zal deze persoon voor u klaarstaan.

Exacct

De firma Exacct staat u bij al uw zakelijke belangen in Turkije. Ook bij het openen van een bankrekening staan wij paraat met onze deskundigheid. We verlenen deze diensten zowel voor de particulier als voor bedrijfsleven die zaken doen in en met Turkije.

Vooral bedrijven die zaken doen met Turkije, kunnen op deze wijze de betalingen snel en makkelijk overzien.

U hoeft dus niet meer zelf naar Turkije te reizen. Firma Exacct kan u alle bureaucratie, loop- en regelwerk alsook onderhandelingen betreffende de mogelijkheden en percentages uit handen nemen.
Na het openen van een bankrekening, en het hieraan gekoppelde internet bankieren, heeft u de mogelijkheid om uw rekeningen (ook) via internet eenvoudig te beheren, waar u dat wilt en wanneer u dat wilt.

Soorten bankrekeningen

Ook in Turkije zijn er verschillende soorten bankrekeningen. In de meeste gevallen zal er een internet-betaal- en een internet-spaarrekening voor uw Turkse Lira worden geopend. Dit is uiteraard ook mogelijk voor algemeen gebruikte valuta’s zoals de Euro’s en de Amerikaanse dollar. Bij het afsluiten van bijv. een Euro spaarrekening is het rente percentage niet erg hoog, maar na goed onderhandelen met uw accountmanager kan er veel geregeld worden.

De Spaarrekening

Naast het afsluiten van een lopende rekening is er ook de mogelijkheid om een spaarrekening te openen. Uw spaarrekening bestaat vaak uit een deposito, welke bij de meeste banken stilzwijgend wordt verlengd. Uw geld staat dus steeds voor een bepaalde tijd vast. Vaak is er weinig of geen verschil tussen een maandelijks deposito of een jaarlijks deposito. Als u kiest voor een maandelijks deposito, dan zijn de meest gehanteerde termijnen tussen de 28-35 dagen. U kunt ervoor kiezen de rente automatisch bij uw volgende deposito bij te schrijven of u kunt deze laten storten op uw lopende rekening.

Rente

De Turkse Lira heeft op dit moment (2015) een goede rente, zo rond de 10,75%. Hout u er wel rekening mee dat het percentage per bank kan verschillen en mede afhankelijk is van de som die u vast wilt leggen. Voor advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Een rekenvoorbeeld

U opent een spaarrekening met een jaarlijkse rente van 10% en deze ontvangt u per dag. zodoende is uw geld vrij beschikbaar is en kunt u elk moment opnemen. 

Laten we een bedrag van 150.000 TL storten (dat is ongeveer 50.000 Euro.
Met een jaarlijkse rente van 10% is dat 15.000 TL (of te wel 5000 Euro).
U heeft een rendement van 10% behaalt.

Een ander groot voordeel is dat u uiteraard geen jaar lang hoeft te wachten.
U ontvangt de rente per dag;
In het zelfde voorbeeld heeft u bij opname na 85 dagen het volgende rendement:

We storten 150.000 TL
we nemen op na 85 dagen, wat geen ons een rente oplevert van:


  • 85/365*10%*150.000 TL, dat is 3493 TL (1164 Euro).
  • U kunt vrij een bedrag van 153.493 TL opnemen.10 June 2015

Periode na de aangifte

Als u een ondernemer bent in Turkije, moet u verschillende soorten belastingen betalen en aangiftes indienen. Om deze aangiftes in te laten dienen moet u al uw bescheiden aanleveren bij uw boekhouder of accountant.

Nadat u al uw bescheiden bij uw boekhouder of accountant heeft aangeleverd en  uw aangifte heeft ingevuld en opgestuurd, krijgt U een definitieve aanslag. Het tijdstip waarop u moet betalen verschilt per belastingsoort. De meeste voorkomende belasting soorten waar u als ondernemer mee te maken zult krijgen zijn hieronder weergegeven:


Belastingen
Aangifteperiode
Betaaldata
Jaarlijkse inkomstenbelasting
( Yıllık gelir vergisi)
1 t/m 25 maart
1e termijn eind maart en 2e termijn eind juli
Loonbelasting
(Gelir vergisi s. (muhtasar))
Kwartaal: tot en met de 23ste van de maanden januari, april, juli en oktober
Maand: Tot en met de 23ste van elke maand
Kwartaal: Tot en met de 26ste van elke genoemde maand
Maand: Tot en met de 26ste van elke maand

Vennootschapsbelasting
(Kurumlar vergisi)
Binnen 15 dagen nadat er winst is gemaakt
Binnen de aangifteperiode
Dividendbelasting/ bronbelasting
(Kurumlar vergisi stopajı)
Tot en met de 23ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Belasting op huurinkomsten (Gelir vergisi (gmsi)
1 t/m 25 februari
1e termijn eind februari en 2e termijn eind juni
Btw
(Gerçek usulde katma değer vergisi)
Tot en met de 24ste van elke maand
Tot en met de 26ste van elke maand
Voorlopige 
inkomstenbelasting
(Gelir geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november
Voorlopige vennootschapsbelasting
(Kurum geçici vergi)
Uiterlijk tot en met de 14de   van februari, mei, augustus en november
Uiterlijk tot en met de 17de   van februari, mei, augustus en november


Na het indienen van uw aangifte, ontvangt u een definitieve aanslag (tahakkuk fişi).Op de tahakkuk fişi staat vermeld wat voor soort belasting u moet betalen, hoe hoog het bedrag is en wat de uiterste betaaldatum is. U kunt het bedrag op twee manieren betalen. De eerste is online via internet bankieren en de tweede manier is om contant te betalen bij de Belastingdienst (vergi dairesi). Ook is het van belang dat u de aanslag op tijd betaald, anders dient u er rente over te betalen. De zogenoemde rente voor het te laat betalen van uw verschuldigde belasting bedraagt 1.40% per maand.